Wettelijk verplichte RI&E niet altijd op orde

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico’s die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen, de zogenoemde Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Echter, in de praktijk blijkt dat bedrijven de RI&E niet altijd op orde hebben. 

RI&E

Met de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken. Desondanks blijkt dat “schokkend” veel bedrijven, 30 tot 50%,  niet beschikken over de wettelijk verplichte RI&E, aldus Mark Kuipers, hoogste baas van de Inspectie SZW, in Arbo-Online.nl. Bedrijven wijten dat in drukke tijden aan het hebben van geen tijd en in rustige tijden aan een tekort aan financiële middelen.

Het hebben van een RI&E is niet slechts een formaliteit. Voorkomen is altijd beter dan genezen! Door het in kaart brengen van risico’s en nog belangrijker het hierdoor voorkomen hiervan bespaart een onderneming uiteindelijk alleen maar geld. Voor kleine ondernemers is er in plaats van de uitgebreide RI&E en Checklist Gezondheidsrisico’s. 

Gecertificeerde arbodienst

De RI&E dient te worden voorgelegd aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West is zo’n gecertificeerde arbodienst. Onze specialisten en deskundigen kunnen helpen bij vraagstukken op het gebied van arbeid en gezondheid; zoals het opstellen of actualiseren van een RI&E.