Voorkom boete en voldoe aan Arbowet!

1 juli 2018 was de overgangsperiode van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) voorbij. Dit betekent dat bedrijven moeten voldoen aan de verplichtingen uit de Arbowet om boetes te voorkomen. Dit geldt voor zowel de vernieuwde wetgeving, als voor die onderdelen die altijd al wettelijk verplicht waren, denk aan de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

De vernieuwde Arbowet voorziet in een aantal zaken, zoals een basiscontract voor de arbodienstverlening en dat werkgevers aan hun werknemers de mogelijkheid moeten bieden de bedrijfsarts te consulteren.

Boete zonder pardon

Bedrijven die zich niet aan de wetgeving houden riskeren een boete. De Inspectie SZW geeft soms eerst een waarschuwing, maar lang niet altijd. Bij wie het basiscontract ontbreekt, volgt zonder pardon een boete.  

De hoogte van de boete is mede afhankelijk van de grootte van het bedrijf. Rendement.nl geeft een overzicht van de boetes:

  • Geen beschikking over een basiscontract arbodienstverlener € 900;
  • Het basiscontract bevat niet alle verplichte onderdelen  € 450;
  • Geen mogelijkheid consultatie bedrijfsarts € 900;
  • Geen mogelijkheid voor bedrijfsarts werkplekken te bezoeken € 900;
  • Geen preventiemedewerker aangesteld € 900.