Periodiek Arbeids-gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

preventief medisch onderzoek

Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) aan werknemers is wettelijk* verplicht. Arbeid en arbeidsomstandigheden kunnen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.Hierdoor kunnen werknemers een beroepsziekte oplopen.

Om die reden worden zij in de gelegenheid gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Het doel is vroegtijdig signaleren en daardoor voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk. De PAGO is daarmee nadrukkelijk gericht op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s.

Welke risico’s met het werk gepaard gaan, hangt af van:

  • De aard van de uit te voeren werkzaamheden;
  • De gebruikte arbeidsmiddelen;
  • De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht.

* Wettelijke verplichting voor de werkgever conform artikel 18 van de Arbowet (voor werknemer is het vrijwillig, dus vrij om af te zien van een onderzoek)