All-inclusive

U doet waar u goed in bent en wij waar wij goed in zijn. Goede zorg voor uw werknemers geeft u daarom graag uit handen aan een specialistische partij zoals Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. Met het all-inclusive-pakket staat ons volledige team van specialisten tot uw beschikking.

Het pakket in grote lijnen:

  • Opname werknemersbestand en verwerken van ziek- en herstelmeldingen in verzuimregistratie- en beheerssysteem van de BGD NW.
  • In behandeling nemen ziekmelding vanaf eerste dag door verzuimbegeleider.
  • Objectieve beoordeling ziekmelding door verzuimbegeleider / casemanager taakdelegatie / bedrijfsarts / gedragswetenschapper.
  • Spreekuren en terugkoppeling van de spreekuren uiterlijk volgende werkdag.
  • WIA: meldingen in verband met toetsing en aanvragen verzorgen (medische informatieverzameling, opstellen actueel oordeel).
  • De trajectbewaking en nakoming Poortwachter.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek en de kosten van de opgevraagde medische informatie specialisten zijn op basis van facturatie achteraf.
Regel nu uw All-in verzuimbegeleiding Basis verzuimbegeleiding A la carte verzuimbegeleiding