Ontzorgt

U doet waar u goed in bent en wij waar wij goed in zijn. Goede zorg voor uw werknemers geeft u daarom graag uit handen aan een specialistische partij zoals Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. Met het Ontzorgtpakket staat ons volledige team van specialisten tot uw beschikking.

Het pakket in grote lijnen:

  • Opname werknemersbestand en verwerken van ziek- en herstelmeldingen in verzuimregistratie- en beheerssysteem van BGD NW.
  • In behandeling nemen van ziekmelding vanaf eerste dag door een verzuimbegeleider.
  • Objectieve beoordeling van ziekmelding door een verzuimbegeleider/ casemanager taakdelegatie/ bedrijfsarts/ gedragswetenschapper.
  • Spreekuren en terugkoppeling van de spreekuren uiterlijk volgende werkdag.
  • WIA: meldingen in verband met toetsing en aanvragen verzorgen (medische informatieverzameling, opstellen actueel oordeel).
  • De trajectbewaking en nakoming Poortwachter.
  • Arbeidsdeskundig onderzoek en de kosten van de opgevraagde medische informatie specialisten zijn op basis van facturatie achteraf.
Regel nu uw Ontzorgt verzuimbegeleiding Eigen Regie