Arbodienstverlening

Advies & ondersteuning

Arbeid en gezondheid zijn brede begrippen. Elke vraag en elke situatie vraagt om zijn eigen aanpak. Van het adviseren over duurzame inzetbaarheid of het uitvoeren van een werkplekonderzoek tot aan het actualiseren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie).

 

Hieronder volgt een kleine greep uit de diensten die de deskundigen van de BGD NW voor u zouden kunnen uitvoeren:

 • Het uitvoeren, actualiseren en/of toetsen van een risico-inventarisatie en -evaluatie (lees meer);
 • Veiligheidskundig advies en voorlichting op het gebied van werksituaties en arbeidsmiddelen;
 • Inzet Bedrijfsmaatschappelijk werker en/of diëtiste bij arbeidsrelevante problematiek;
 • Arbeidshygiënisch advies op het gebied van risicostoffen;
 • Advies op het gebied van de inhoud en organisatie van arbeid;
 • Opzet en advisering omtrent Arbo- en verzuimbeleid;
 • Verzuimanalyses, -beleid, -informatie;
 • Inzet externe vertrouwenspersoon (lees meer);
 • Aanvragen van second opinion (lees meer);
 • Beleidsontwikkeling ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

Voorlichting & training

Met bepaalde vraagstukken wilt u misschien zelf aan de slag. Of u wilt dat u en / of uw medewerkers beter op de hoogte zijn van een bepaald onderwerp. De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West heeft Bedrijfsartsen, een Hoger Veiligheidskundige, Arbeidshygiënist en Arbeids- en Organisatiedeskundige in dienst die trainingen op dit vlak kunnen verzorgen. Zij verzorgen individuele begeleiding, reguliere trainingen (bijvoorbeeld verzuimmanagement) en maatwerktrainingen (bijvoorbeeld voor het opstellen van een Atex document).

 

Voorbeelden van mogelijkheden:

 • Masterclass “Sturen op Verzuim” (doelgroep: ondernemers en bestuurders van ondernemingen en instanties);
 • Training Verzuimmanagement (doelgroep: direct leidinggevenden);
 • Basis communicatietraining voor leidinggevenden en medewerkers (beeldvorming versus zelfbeeld);
 • Training succesvol samenstellen van teams (teamvorming, rolmodellen);
 • Voorlichting kantoorergonomie;
 • Introductiecursus Preventiemedewerker;
 • Opleiding Preventiemedewerker basis;
 • Opleiding Preventiemedewerker opfris;
 • Praktijkcursus sociale wet- en regelgeving (doelgroep: medewerkers P&O Voorlichting / training ondernemingsraden, Arbo-commissies en / of preventiemedewerkers);
 • Voorlichting / instructie op deelgebieden arbeidsomstandigheden en specifieke risicogebieden (werken op hoogte, machineveiligheid, gevaarlijke stoffen);
 • Workshops op actuele thema’s (onder meer gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting, psychosociale belasting).

 

Daarnaast zijn er mogelijkheden om sleutelfiguren coaching, counseling of supervisie aan te bieden op basis van specifieke probleemgebieden en of ontwikkelingsmogelijkheden.

Onderzoek en analyse

Soms is een vraagstuk complex en  is er dieper onderzoek en een uitgebreide analyse nodig. Onze deskundigen kunnen hierin voorzien. Wij maken onderscheid tussen de werkplekgebonden onderzoeken en de persoonsgebonden onderzoeken.

Bij werkplekgebonden onderzoeken moet gedacht worden aan arbeidshygiënische metingen op het gebied van klimaat, lasrook, blootstelling aan schadelijke stoffen, geluid, etc. Ook komen er regelmatig situaties voor met specifieke vragen waarin een waardeoordeel door een deskundige geveld moet worden. Bijvoorbeeld de vraag of een machine veilig is.

 

Bij persoonsgebonden onderzoeken kan het onder meer gaan om:

 • Onderzoek en analyse bij psychosociale problematiek;
 • Het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek;
 • Werkdruk / werklast / werkbelevingsonderzoek;
 • Advies ten aanzien van belasting en belastbaarheid (vraagstukken op het gebied van passende arbeid, taak-functie-analyse).