Onnodige kosten

Onnodige kosten bij niet compleet invoeren persoonsgegevens

Voor een goede uitvoering van de verzuimbegeleiding is het nodig dat de werknemer gegevens zo compleet mogelijk ingevoerd worden in onze verzuimadministratie/VX. Het ontbreken van gegevens kost extra tijd en geeft vertraging.

Burgerservicenummer

Speciale aandacht hierbij is er voor het Burgerservicenummer. Regelmatig krijgen wij van klanten de opmerking dat zij het BSN-nummer niet mogen invoeren, omdat dit van de AVG of de Autoriteit Persoonsgegevens niet mag.

Autoriteit Persoonsgegevens

De website van de Autoriteit Persoonsgegevens vermeldt het volgende:

Vraag: mag mijn werkgever mijn BSN aan de arbodienst of bedrijfsarts doorgeven?

Antwoord: ja, uw werkgever mag uw Burgerservicenummers (BSN) doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts. Maar dat mag alleen als het gaat om uw re-integratie.

BSN noodzakelijk

Om werkzaamheden uit te kunnen voeren voor uw re-integratie, heeft de arbodienst of bedrijfsarts gegevens van u nodig. Deze mag daarbij gebruikmaken van uw BSN. Uw werkgever is verplicht om op tijd alle noodzakelijke informatie aan de arbodienst of bedrijfsarts door te geven, waaronder dus uw BSN.

BSN niet noodzakelijk

Gaat het niet om de individuele behandeling van een medewerker? Maar om algemeen advies van de arbodienst of bedrijfsarts aan uw werkgever over het verzuim binnen de organisatie of over de arbeidsomstandigheden? Dan is het gebruik van het BSN niet noodzakelijk. Uw werkgever mag het BSN van de medewerkers dan niet doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.

Bron:
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn

De persoonsgegevens van niet ziekgemelde werknemers zijn voor BGDNW niet in te zien. Alle ingevoerde gegevens worden door de softwareleverancier afgeschermd in een ‘datakluis’. Het ingevoerde BSN-nummer is dus enkel zichtbaar als er een openstaande ziekmelding is. Dat is conform de wetgeving en beschrijving op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Extra kosten

Het missen van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de BGDNW-werkzaamheden kost extra tijd en geeft vertraging. Het opvragen van persoonsgegevens wordt in rekening gebracht als ‘administratiekosten’. In 2023 zijn de kosten hiervoor € 22,50 per opvraag.