Gezondheidskundige onderzoeken

Gezondheidskundige onderzoeken

Gezondheidskundige

Werkgevers zijn wettelijk verplicht te voorzien in het PAGO: Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek. Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West in Hoorn, Alkmaar en Amsterdam biedt u de mogelijkheid méér te doen en kan aansluitend voor preventief onderzoek op maat zorgen. Op basis van die uitkomsten kan het traject Duurzame Inzetbaarheid in gang worden gezet.

Bij Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West onderscheiden we globaal drie stappen in onze gezondheidskundige onderzoeken:

Periodiek Arbeids-gezondheidskundig Onderzoek (PAGO)

PAGO

Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek preventief medisch onderzoek(PAGO) aan werknemers is wettelijk* verplicht. Arbeid en arbeidsomstandigheden kunnen risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.Hierdoor kunnen werknemers een beroepsziekte oplopen.

Om die reden worden zij in de gelegenheid gesteld om een vrijwillig periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. Het doel is vroegtijdig signaleren en daardoor voorkomen van gezondheidsschade als gevolg van risico’s in het werk. De PAGO is daarmee nadrukkelijk gericht op werkgerelateerde gezondheidsrisico’s.

 

Welke risico’s met het werk gepaard gaan, hangt af van:

 • De aard van de uit te voeren werkzaamheden;
 • De gebruikte arbeidsmiddelen;
 • De omgeving waarin de werkzaamheden worden verricht.

 

* Wettelijke verplichting voor de werkgever conform artikel 18 van de Arbowet (voor werknemer is het vrijwillig, dus vrij om af te zien van een onderzoek)

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

PMO

Soms zijn er zaken die niet direct werkgerelateerd lijken, maar indirect wel van invloed zijn op het (veilig uitvoeren van het) werk. Denk aan de leefstijl van een werknemer en hoe fit iemand is. Demotivatie, depressie, slecht zicht, overgewicht of allergieën kunnen ook risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden met zich meebrengen. Door dit soort zaken goed in kaart te brengen, werkt u aan een veilige werkomgeving.

 

Bij dit Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kunt u denken aan: 

 • Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid in combinatie met lifestyle lijst;
 • Urineonderzoek;
 • Visusonderzoek;
 • Bloedonderzoek (cholesterol);
 • ECG (hartfilmpje) in rust;
 • Allergie van huid en luchtwegen;
 • Longfunctieonderzoek;
 • Uitbreiding naar Biometrie II (heup / taille ratio, BMI).

De uitkomst van de PMO wordt besproken met de medewerker. Afhankelijk van de aard van de uitkomsten kan dit zijn met een bedrijfsarts, maatschappelijk werker, diëtiste, coach, bedrijfsfysiotherapeut, et cetera.

Traject Duurzame Inzetbaarheid

TDI

Met het preventief medisch onderzoek worden diverse zaken in kaart gebracht en komt naar voren waar er winst is te behalen voor een medewerker ten aanzien van zijn eigen gezondheid. Binnen ons traject ‘Duurzame Inzetbaarheid’ werken we actief aan het verbeteren van die gezondheid. Dit traject kan zich richten op het fysieke, psychische en/of sociale vlak.

 

Denk bijvoorbeeld aan de inzet van een: duurzame inzetbaarheid

 • Diëtiste voor mensen met overgewicht;
 • Een coach voor mensen die het werk eigenlijk niet zo leuk vinden;
 • Een gedragsdeskundige voor mensen die niet goed in hun vel zitten;
 • Een bedrijfsfysiotherapeut die mensen leert hoe ze hun lichaam goed moeten gebruiken.

 

Het traject Duurzame Inzetbaarheid is een traject op maat in overleg met de werknemer en afgestemd op de uitkomsten van het PMO.