Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Soms zijn er zaken die niet direct werkgerelateerd lijken, maar indirect wel van invloed zijn op het (veilig uitvoeren van het) werk. Denk aan de leefstijl van een werknemer en hoe fit iemand is. Demotivatie, depressie, slecht zicht, overgewicht of allergieën kunnen ook risico’s bij het uitvoeren van de werkzaamheden met zich meebrengen. Door dit soort zaken goed in kaart te brengen, werkt u aan een veilige werkomgeving.

Bij dit Preventief Medisch Onderzoek (PMO) kunt u denken aan: 

  • Vragenlijst beleving en beoordeling van de arbeid in combinatie met lifestyle lijst;
  • Urineonderzoek;
  • Visusonderzoek;
  • Bloedonderzoek (cholesterol);
  • ECG (hartfilmpje) in rust;
  • Allergie van huid en luchtwegen;
  • Longfunctieonderzoek;
  • Uitbreiding naar Biometrie II (heup / taille ratio, BMI).

De uitkomst van de PMO wordt besproken met de medewerker. Afhankelijk van de aard van de uitkomsten kan dit zijn met een bedrijfsarts, maatschappelijk werker, diëtiste, coach, bedrijfsfysiotherapeut, et cetera.