Voldoet uw organisatie al aan de nieuwe Arbowet?

1 juli 2017 veranderde de Arbeidsomstandighedenwet en daarmee een aantal regels rond gezond en veilig werken. Nieuwe contracten moesten meteen voldoen, maar voor het aanpassen van bestaande contracten hadden werkgevers tot 1 juli 2018 de tijd. 

De vernieuwde wet heeft gevolgen voor de werkgever, de werknemer, de bedrijfsarts en de preventiemedewerker, maar ook voor het medezeggenschapsorgaan in de vorm van een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT).

Het Arboportaal zette de belangrijkste wijzigingen in de arbeidsomstandighedenwet op een rij:

  • Invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en de second opinion.
  • Een open spreekuur; ook voor werknemers die (nog) niet verzuimen of klachten hebben.
  • Vrije toegang tot de werkvloer door de bedrijfsarts geeft de bedrijfsarts goed inzicht in de arbeidsomstandigheden en de belasting in het werk.
  • Indien de werknemer twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opinion van een andere bedrijfsarts aanvragen.
  • Het basiscontract stelt dat de bedrijfsarts beroepsziekten moet kunnen melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en hier dus ook tijd aan moet kunnen besteden.
  • Iedere bedrijfsarts, ook een zelfstandige bedrijfsarts, moet een klachtenprocedure hebben zodat een werknemer een klacht kan indienen.
  • Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een stevigere rol in de nieuwe Arbowet. De benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker in de organisatie zal nu met instemming van de OR of PVT plaatsvinden.

Lees meer over de Arbeidsomstandighedenwet op het Arboportaal