Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Iedere deelnemer aan het verkeer heeft de verantwoordelijkheid voldoende fit en gezond te zijn om verantwoord een voertuig te kunnen besturen. Voor sommige groepen bestuurders is daarom zelfs een gezondheidskeuring verplicht, zoals bestuurders vanaf 70 jaar en beroepsvervoerders.

Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

De geneeskundige verklaringen ten behoeve van het beroepsvervoer (goederen en personen) mogen alleen worden afgegeven door een gecertificeerde bedrijfsarts of arts werkzaam bij een gecertificeerde arbodienst.

Tijdens de keuring kijkt een gecertificeerde arbo-arts naar verschillende gezondheidsaspecten. Zo wordt de bloeddruk gemeten, een oog- en gehoortest gedaan en vindt er een urine-onderzoek plaatst.

Wat heeft de arts nodig voor iedere keuring?

 • Het rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
 • Medische gegevens en medicijngebruik
 • Bril indien u deze draagt en in geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
 • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje

De keuringen vinden plaats op onze locaties in Alkmaar en Hoorn.

70+ bestuurders

70+ bestuurders

Vanaf de leeftijd van 70 jaar wordt uw rijvaardigheid elke 5 jaar getoetst. Het CBR beoordeelt of u gezond genoeg bent om aan het verkeer te mogen deelnemen. Dit gebeurt met een door u ingevulde Gezondheidsverklaring.  Soms heeft het CBR meer informatie nodig en wordt u doorverwezen naar een medisch specialist voor een keuring. De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West is zo’n specialist. De arboarts onderzoekt een aantal gezondheidsaspecten en psychische capaciteiten. Denk hierbij aan gehoor- en zichtsvermogen en conditie van hart en longen. Het CBR neemt op basis van het rapport van de medisch specialist een beslissing over uw rijbevoegdheid.

 • Wat – Verklaring medische geschiktheid
 • Wanneer verplicht – Als het rijbewijs verloopt op of na de 70e verjaardag
 • Geldigheid – 5 jaar
 • Wettelijk verplicht – Ja

Meenemen naar onderzoek rijbewijs keuring

 • Gezondheidsverklaring (zelf in te vullen via CBR)
 • Het rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
 • Medische gegevens en medicijngebruik
 • In geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
 • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje

Kosten: € 65,90 (excl. BTW) / € 79,75 (incl. BTW)

Bel 0229 - 820 230 voor een afspraak rijbewijskeuring 70+

Taxichauffeurs

Taxichauffeurs

Taxichauffeurs hebben een chauffeurskaart voor de boordcomputer voor taxivervoer nodig die door het KIWA wordt afgegeven. Bij deze aanvraag dient de taxichauffeur een geneeskundige verklaring die niet ouder dan vier maanden is op het moment van ontvangst door Kiwa Register. De keuring moet uitgevoerd zijn door een gecertificeerde arbodienst of een BIG-geregistreerde bedrijfsarts met specialisme ‘Arbeid- en gezondheid – bedrijfsgeneeskunde’. Na de keuring krijgt de taxichauffeur de verklaring direct mee, zodat deze opgestuurd kan worden naar KIWA. KIWA beslist of u in aanmerking komt voor de chauffeurskaart.

 • Wat – Geneeskundige verklaring door gecertificeerde bedrijfsarts
 • Wanneer verplicht – Binnen 2 maanden na afgifte chauffeurskaart
 • Geldigheid – 5 jaar

Meenemen naar onderzoek taxi keuring

 • Formulieren KIWA
 • Het rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
 • Medische gegevens en medicijngebruik
 • In geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
 • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje

Kosten: € 65,90 (excl. BTW) / € 79,75 (incl. BTW)

Bel 0229 - 820 230 voor een afspraak rijbewijskeuring taxichauffeurs

Vrachtwagen- en bus chauffeurs C (E) en D (E)

Vrachtwagen- en bus chauffeurs C (E) en D (E)

Wie een groot rijbewijs of een busrijbewijs wil halen of verlengen, heeft een geneeskundige verklaring nodig. Hieruit moet blijken dat u lichamelijke en geestelijke in staat bent het voertuig verantwoord te besturen. Dit gebeurt met een door u ingevulde Gezondheidsverklaring. Soms heeft het CBR meer informatie nodig en wordt u doorverwezen naar een medisch specialist voor een keuring, zoals de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. Bij vrachtwagenchauffeurs neemt het CBR op basis van het rapport van de medisch specialist een beslissing over uw rijbevoegdheid. Buschauffeurs die goedgekeurd worden, ontvangen van de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West direct hun pasje.

 • Wat – Verklaring medische geschiktheid
 • Wanneer verplicht – bij aanvragen en verlengen groot rijbewijs
 • Geldigheid – 5 jaar
 • Wettelijk verplicht – Vanuit CAO Beroepsgoederenvervoer en CAO-besloten busvervoer en zelfstandige touringcarchauffeurs

Meenemen naar onderzoek vrachtwagen keuring

 • Gezondheidsverklaring (zelf in te vullen via CBR)
 • Het rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
 • Medische gegevens en medicijngebruik
 • In geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
 • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje

Kosten: € 65,90 (excl. BTW) / € 79,75 (incl. BTW)

Bel 0229 - 820 230 voor een afspraak chauffeurspas

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Op grond van de CAO dient de werkgever in het beroepsgoederen- en personenvervoer een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan de werknemer te bieden. De PAGO kan samen met de chauffeurskeuring worden uitgevoerd.