Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Iedere deelnemer aan het verkeer heeft de verantwoordelijkheid voldoende fit en gezond te zijn om verantwoord een voertuig te kunnen besturen. Voor sommige groepen bestuurders is daarom zelfs een gezondheidskeuring verplicht, zoals bestuurders vanaf 70 jaar en beroepsvervoerders.

Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

De geneeskundige verklaringen ten behoeve van het beroepsvervoer (goederen en personen) mogen alleen worden afgegeven door een gecertificeerde bedrijfsarts of arts werkzaam bij een gecertificeerde arbodienst.

Tijdens de keuring kijkt een gecertificeerde Arbo-arts naar verschillende gezondheidsaspecten. Zo wordt de bloeddruk gemeten, een oog- en gehoortest gedaan en vindt er een urineonderzoek plaatst.

Wat heeft de arts nodig voor iedere keuring?

  • Het rijbewijs en een geldig legitimatiebewijs;
  • Medische gegevens en medicijngebruik
  • Bril indien u deze draagt en in geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
  • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje

De keuringen vinden plaats op onze locaties in Alkmaar en Hoorn.

Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek

Op grond van de CAO dient de werkgever in het beroepsgoederen- en personenvervoer een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan de werknemer te bieden. De PAGO kan samen met de chauffeurskeuring worden uitgevoerd.