Wettelijk verplichte RI&E niet altijd op orde

De Arbowet verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht […]