Eigen regie

U de regie, wij de tools. Zo heeft u uw verzuimbeleid administratief altijd op orde en schakelt u de deskundigheid van Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West in op de momenten dat u het nodig vindt. Zo blijven de kosten beperkt.

Het basispakket verzuimbegeleiding in grote lijnen:

  • Opname werknemersbestand en verwerken van ziek- en herstelmeldingen in verzuimregistratie- en beheerssysteem van de BGD NW.
  • Gebruik van dienstverlening BGD NW op aanvraag en op basis van facturatie achteraf. De tarievenlijst kunt u via info@bgdnw.nl opvragen.
Regel nu uw basis verzuimbegeleiding All-inclusive verzuimbegeleiding A la carte verzuimbegeleiding