Over Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West

Advies

Gezonde werknemers zorgen voor een gezonde onderneming. De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West draagt hier als onafhankelijke, gecertificeerde arbodienst, aan bij door te voorzien in de complete zorg rondom arbeidsomstandigheden.

Laagdrempelig, korte lijnen en een pragmatische, no-nonsens aanpak zijn belangrijke kernwaarden in ons dagelijks handelen. Ons multidisciplinaire, deskundige team van specialisten houdt voor u de vinger aan de pols.

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West werkt voor diverse opdrachtgevers en haar werknemers binnen het midden- en kleinbedrijf in de regio Noord-Holland.

Met onze kerntaken ondersteunen wij onze opdrachtgevers met uiteenlopende activiteiten. 

  1.  Het opstellen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie);
  2. Het begeleiden van werknemers die door ziekte geen arbeid kunnen verrichten;
  3. Het uitvoeren van een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO);
  4. Het uitvoeren van gezondheidskundige (functie-) aanstellingskeuringen;
  5. Overige advies- en ondersteuningstaken.