Vaststellen loonwaarde/ mate van herstel

Meerdere keren per maand wordt ons de vraag gesteld hoe de loonwaarde tijdens re-integratie moet worden vastgesteld. Ook wordt gevraagd voor welk percentage een hersteld melding moet worden ingevoerd tijdens de re-integratie. Met dit documentgeven wij uitleg.

De loonwaarde of het hersteld melding percentage stelt de bedrijfsarts of BGDNW niet vast! De loonwaarde wordt door de werkgever vastgesteld op basis van de volgende ‘formule’:

  • Taak of taken,
  • Tempo,
  • Uren,
  • Kwaliteit v.h. werk

(Uren x Taken x Tempo x Kwaliteit = Loonwaarde). Als alle aspecten tijdens de re-integratie, vergelijkbaar met de normale prestatie van voor de ziekmelding, worden uitgevoerd dan kan de loonwaarde en de mate van herstel 1 op 1 gerelateerd worden aan het aantal uren dat gere-integreerd/ gewerkt wordt. De mate van herstel relateer je aan het normale aantal uren dat gewerkt wordt. Werkt de medewerker voor de ziekmelding 34 uur per week en de loonwaardige re-integratie is 14 uur per week dan is de formule 14/34 = 41% hersteld/ loonwaardig.

Als dat niet zo is dan bepaal je als werkgever zelf welke waarde het geleverde werk heeft. De navolgende aspecten dienen getoetst te worden:

  • Kan de medewerker alle taken uit zijn functie uitvoeren of slechte enkele taken?
  • Zit er verschil in de waarde tussen de taken die wel en niet kunnen worden uitgevoerd?
  • Hoeveel uren per week wordt er gere-integreerd/ gewerkt?
  • Is het tempo van de taak of taken die uitgevoerd worden het normale tempo of langzamer?
  • Wat is de kwaliteit van het werk?
  • Is veel controle nodig en/of moet werk worden overgedaan?

De combinatie van deze aspecten worden vergeleken met de prestatie zoals die was voor de ziekmelding of zoals die genormeerd is voor de functie. Vervolgens stel je als werkgever vast wat de loonwaarde is voor de gere-integreerde uren. Ons advies is dit op week- of tweewekelijkse basis te berekenen. Daarbij is dit geen ‘wiskundige formule’. Je zult met bovenstaande punten als werkgever op basis van redelijkheid, eventuele meetbare prestaties en inschatting tot een loonwaarde moeten komen.

De berekende loonwaarde kan van belang zijn voor gedeeltelijk hersteld melden maar, als die er is, ook voor de ziekteverzuim verzekeraar. Heeft het bedrijf een ziekteverzuim verzekering dan is het advies de loonwaarde regelmatig met argumenten vast te leggen in het dossier zodat bij een eventuele discussie met de verzekering op basis van argumenten de uitkering van de verzekeraar zeker kunt stellen.