Werknemer met kanker

Blijf in gesprek

Op het moment dat een werknemer de diagnose kanker krijgt, heeft dat een enorme impact op de werknemer zelf en op zijn of haar directe omgeving. Werk is op dat moment misschien wel het laatste waar hij of zij mee bezig is. Toch is het goed al vanaf het moment dat de diagnose is gesteld met elkaar en de bedrijfsarts in gesprek te gaan.

“We zien regelmatig dat bij een kankerpatiënt de afspraak met de bedrijfsarts pas na alle behandelingen wordt gemaakt”, vertelt Sanja Colak, arts bij Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West (zie foto). “Voor zowel werknemer als werkgever zou het goed zijn, dit traject direct in gang te zetten vanaf het moment dat de diagnose is gesteld.

Werk geeft voldoening

Guus Craanen, arbeids- en organisatiedeskundige bij Bedrijfsdienst Noord West: “Bedenk dat werk een belangrijke rol in ons leven speelt. Het geeft structuur, houvast en identiteit.” Als de ziekte het toelaat dan zou al dan niet gedeeltelijk werken de kankerpatiënt ook een stuk voldoening kunnen geven. Sanja: “Als arts kijken we met elkaar naar, zoals wij dat noemen, de benutbare mogelijkheden. Wat kun je en wat wil je?”

Reïntegratie is maatwerk

De bedrijfsarts is het aanspreekpunt voor alles wat met werk en gezondheid te maken heeft. Dus ook als het om kanker gaat. De arts onderhoudt contact met leidinggevende, werknemer, eventueel de HR-adviseur en indien nodig met de behandelend arts en de huisarts. Sanja: “Daarbij is het belangrijk de juiste balans te vinden tussen de mate van contact: te veel contact legt wellicht onnodig veel druk op de werknemer, maar te weinig contact is eveneens niet wenselijk. Zoals met elk reïntegratie-traject geldt ook hier dat het altijd maatwerk is.”