Waar het écht om draait bij duurzame inzetbaarheid

Vaak wordt bij duurzame inzetbaarheid gedacht aan leuke programma’s om sporten en fruit eten onder de medewerkers te stimuleren. Dergelijke initiatieven kunnen zeker bijdragen, maar betreffen niet de kern van de zaak. Benader duurzame inzetbaarheid als het realiseren van optimaal rendement op arbeid. Dit rendement is het hoogst als mensen gezond, gelukkig en in balans zijn.

De BGD NW benadert duurzame inzetbaarheid integraal op basis van vier pijlers:

  1. Arbeidsomstandigheden: het werk moet veilig kunnen worden uitgevoerd en de gezondheid van de medewerker niet schaden. U kunt dit borgen, door uw RI&E goed op orde te hebben en deze actueel te houden.
  2. Gezondheid en vitaliteit: stel de medewerker in staat om prestaties te blijven leveren. Niet alleen nu, maar ook op de langere termijn. Zorg ervoor dat het werk fysiek geen continue uitputtingsslag is en houdt werkdruk behapbaar.
  3. Persoonlijke groei en ontwikkeling: stel je medewerker in staat om te blijven leren, of zich breder te ontwikkelen, zodat hij uitgedaagd blijft en niet verveeld raakt.
  4. Professionele organisatie: neem je medewerkers serieus en zorg dat zij gehoord worden. Werk geeft structuur en uiting aan de identiteit van uw medewerker. Zorg voor een professionele organisatie waar men met trots onderdeel van is.

Medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn, zijn gelukkiger en presteren beter. Ze worden minder snel ziek en overspannen. Ook kunnen ze beter omgaan met verandering, zowel privé als in de organisatie. Daar plukt u als werkgever ook de vruchten van!

Wilt u advies of sparren over duurzame inzetbaarheid? Neem dan contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.