Psychosociale arbeidsbelasting herkennen en voorkomen

Onder psychosociale arbeidsbelasting vallen risico’s die een ongezonde vorm van werkstress kunnen veroorzaken, bijvoorbeeld agressie, geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of pesten op de werkvloer. Ook een te hoge werkdruk of een verstoorde balans tussen werk en privé kunnen voor problemen zorgen op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting.

Daar psychosociale arbeidsbelasting onderdeel is van de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit, valt dit primair onder de verantwoordelijkheid van de werkgever. U kunt psychosociale arbeidsbelasting herkennen door hiernaar te informeren en het gedrag van uw medewerkers te observeren.

Heeft u medewerker lichamelijke kwalen die een reactie kunnen zijn van stress, zoals hartkloppingen, een hoge bloeddruk, hyperventilatie of slaapproblemen? Merkt u bij een medewerker emotionele reacties, zoals gespannenheid, nervositeit, irritatie of angst? Wordt u geconfronteerd met gedragsmatige reacties, zoals agressiviteit, impulsiviteit of slordigheid van de medewerker? Of bemerkt u cognitieve reacties zoals vergeetachtigheid en concentratieproblemen? Dit kan allemaal duiden op te veel psychosociale arbeidsbelasting.

Als werkgever kunt u veel problemen voorkomen, door van tevoren risico’s in kaart te brengen. Ga eens na welke vormen van psychosociale arbeidsbelasting er mogelijk binnen uw organisatie op de werkvloer voorkomen en wat de aard en frequentie daarvan is. Vervolgens kunt u gericht maatregelen treffen. De geïnventariseerde risico’s voegt u toe aan uw RI&E, zodat deze geborgd zijn in het arbobeleid van uw organisatie.

Uiteindelijk zal het voorkomen van problemen met psychosociale arbeidsbelasting u als werkgever opleveren dan uw medewerkers zich prettig en veilig voelen. In het werk zullen zij dan ook gemotiveerder en productiever zijn.

Wilt u advies over psychosociale arbeidsbelasting, of uw hulp bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.