BGDNW klaar voor AVG

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds 25 mei 2018 van kracht. Ook Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West is hier klaar voor. In onze branche waarin het het medisch beroepsgeheim geldt, is vertrouwelijkheid altijd al de norm geweest. In dat opzicht verandert er niets voor u. De AVG heeft ons er wel toe gebracht dit nog nauwkeuriger vast te leggen in ons privacybeleid  dat te allen tijde door u is te raadplegen.

AVG kort samengevat

De AVG komt in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als Arbodienst moeten voldoen onder meer omdat wij persoonsgegevens vastleggen in cliëntendossiers. Kort samengevat komt het er op neer dat de AVG verlangt dat wij heel specifiek aangeven welke gegevens wij verzamelen, met welk doel en wat wij in het werk stellen om dit op veilige wijze te doen. De Bedrijfsdienst Noord West verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht. Naast het recht op informatie, hebben betrokkenen waarvan wij gegevens verzamelen het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op gegevensverwijdering en het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast is het mogelijk bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Ons privacybeleid beleidskader geeft inzicht in de persoonsgegevens die verwerkt worden alsmede de grondslagen waarop de wet is gebaseerd.