Risico-Inventarisatie & Evaluatie: Veilig en gezond aan het werk

Van 17 tot en met 21 juni is het de week van de RI&E. Beter gezegd: de week van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie. In drie blogs geven we aan wat RI&E is, laten we zien welke stappen u moet doorlopen, en wat werknemers zelf kunnen doen om risico’s te vermijden. In het laatste deel geven we tips voor werknemers: wat kunnen ze zelf doen aan een veilige werkplek?

Veilig en gezond werken, dat willen we toch allemaal. Uw werkgever zet zich hiervoor in met het opstellen van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie, maar zelf kunt u ook het nodige bijdragen aan de veiligheid op de werkvloer. Door actief mee te denken, gevaren en risico’s te signaleren, oplossingen aan te dragen en collega’s aan te spreken op onveilig gedrag.

Beoordeel uw eigen werk/werkplek

U kent uw eigen werkplek naar alle waarschijnlijkheid het beste. Kijk eens kritisch om u heen. Waar zouden onveilige situaties kunnen ontstaan? Hoe zijn die, naar uw mening, te voorkomen? En hoe ervaart u de werkdruk? Wat ziet u bij uw collega’s, kunnen zij hun werk goed aan?

Bespreek wat u waarneemt met uw leidinggevende. Uw bevindingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn bij het opstellen en/of bijstellen van de RI&E.

Hoe veilig werkt u zelf?

De veiligheids- en gezondheidsmaatregelen binnen uw bedrijf zijn er niet voor niets. Breng uzelf en uw collega’s niet in gevaar en houd u aan de veiligheidsregels, volg de instructies op, maak gebruik van de beschikbare beschermingsmiddelen en gebruik ze op de juiste manier.

Meld onveilige/ongezonde situaties

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Maar als het gaat om een onveilige situatie of (bijna-)ongeluk, meld dit dan direct zodat er gelijk actie ondernomen kan worden. Als niemand dit doet, blijft de onveilige situatie ontstaan.

Tip: vraag na bij wie u een onveilige situatie moet melden.

Spreek uw collega’s aan

Dit is een lastig punt omdat in lang niet alle bedrijven een cultuur bestaat waar je elkaar aanspreekt op fouten of het negeren van maatregelen. Toch is het ook in uw belang dit wel te doen. Neemt uw collega nooit pauze? Of draagt hij nooit de gehoorbeschermers in de productiehal? Zeg het en maak het bespreekbaar. Uiteindelijk komt dat zijn of haar gezondheid ten goede.

Veiligheid op de agenda

Maak van veiligheid een vast agendapunt. Dat maakt het voor iedereen eenvoudiger om eventuele knelpunten bespreekbaar te maken. Samen kun je hierover afspraken maken of op zoek naar praktische oplossingen. Als veiligheid en gezondheid onderdeel wordt van het normale werk, wordt het ook eenvoudiger elkaar hierover op de werkvloer aan te spreken.