Direct boete bij ontbreken RI&E

De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt meer mogelijkheden bij het opleggen van boetes als een bedrijf niet aan de verplichtingen ten aanzien van de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) voldoet. Dit staat in de Staatscourant van 22 juli, 2019.

De aanscherping van het sanctiebeleid geldt niet alleen wanneer inspecteurs onderzoek doen na bedrijfsongevallen, maar ook bij preventieve bedrijfsbezoeken. De boete voor het niet hebben van de RI&E is verhoogd. Vanaf nu kan ook het ontbreken van een plan van aanpak direct worden bestraft.

Zie voor meer informatie het betreffende artikel in de Staatscourant of neem contact op met BGD NW.