Risico-Inventarisatie & Evaluatie: Stappenplan

Van 17 tot en met 21 juni is het de week van de RI&E. Beter gezegd: de week van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie. In drie blogs geven we aan wat RI&E is, laten we zien welke stappen u moet doorlopen, en wat werknemers zelf kunnen doen om risico’s te vermijden. In dit tweede deel geven we een stappenplan om een RI&E op te stellen.

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw bedrijf? Maak een lijst van alle mogelijke risico’s.

Het kan gaan om veiligheidsrisico’s (gevaarlijke stoffen, val- of aanrijdgevaar, straling, extreme omstandigheden zoals hitte, kou of lawaai), fysieke of ergonomische risico’s (tillen, ongemakkelijke houding, lang staan, beeldschermwerk, kracht zetten) of psychosociale risico’s (emotioneel zwaar werk, werkdruk, stress, onregelmatige werktijden). Ga ook na of u de arbozorg goed op orde heeft, zoals BHV, arbodienstverlening en een preventiemedewerker.

Stap 2: Evaluatie

Evalueer de risico’s en zet ze onder elkaar, de belangrijkste bovenaan.

Bekijk per risico hoe groot de kans is dat dit voorkomt, hoe vaak men aan het risico wordt blootgesteld, hoeveel werknemers er gevaar lopen, wat de mogelijke gevolgen zijn en wat de schade aan uw medewerkers, apparaten of productieproces kunnen zijn. Vraag uw medewerkers welk risico zij het liefst aangepakt willen zien.

Stap 3: Plan van aanpak

Welke maatregelen gaat u treffen om de risico’s op te lossen?

Ga elk risico langs en geef aan wat er moet gebeuren om het te voorkomen of te verminderen. Wat is ervoor nodig? Wat zijn daar de kosten van? Wie wordt ervoor verantwoordelijk? Is er extra kennis voor nodig? Zo ja, waar haalt u die kennis vandaan? Wanneer bent u tevreden?

Voor tips verwijzen we u graag naar de Arbocatalogus. In dit digitale document staan op sectorniveau oplossingen en aanbevelingen om veilig en gezond te werken.

Stap 4: Toetsen

Voldoet uw RI&E aan de wettelijke richtlijnen?

De wet verplicht in de meeste gevallen dat uw RI&E door een gecertificeerde arbodienst wordt getoetst. Onze deskundigen beoordelen of alle risico’s op de lijst staan, of de situatie binnen uw organisatie goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.

Heeft u voor maximaal 40 uur per week personeel/stagiaires in dienst (exclusief uzelf), dan hoeft u uw RI&E niet te laten toetsen. Ook als u maximaal 25 werknemers in dienst heeft en er is voor uw branche een erkend RI&E-instrument beschikbaar, is het niet verplicht om de RI&E te laten toetsen. Neem bij twijfel contact op met een van onze deskundigen.

Stap 5: Aan de slag!

Plan klaar en getoetst? Dan gaat het nu beginnen!

In het plan van aanpak staat wie wat en wanneer gaat aanpakken. Hou vinger aan de pols en check regelmatig of de gemaakte afspraken worden nagekomen. En kijk of de maatregelen en prioriteiten nog actueel zijn. Zo niet, pas ze aan. Want als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van uw bedrijf en werknemers, bent u nooit klaar!