Risico-Inventarisatie & Evaluatie: RI&E, wat is dat eigenlijk?

Van 17 tot en met 21 juni is het de week van de RI&E. Beter gezegd: de week van de Risico-Inventarisatie & Evaluatie. In drie blogs geven we aan wat RI&E is, laten we zien welke stappen u moet doorlopen, en wat werknemers zelf kunnen doen om risico’s te vermijden. Vandaag antwoord op de vragen wat RI&E is en wie een RI&E moeten uitvoeren.

Wat is dat eigenlijk, een RI&E?

Een RI&E, oftewel een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), is een (verplicht) middel om gestructureerd de mogelijke risico’s binnen een bedrijf in kaart te brengen om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E bestaat grofweg uit twee delen. In het eerste deel wordt omschreven welke risico’s op gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn er binnen het bedrijf bestaan. Het tweede deel gaat in op de maatregelen en methoden om die risico’s te beheersen.

Moet ik een RI&E opstellen?

Sinds 1 januari 1994 is de Risico-Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd zzp’ers. De kans is dan ook groot dat uw bedrijf RI&E-plichtig is. De belangrijkste vraag om te bepalen of u volgens de Arbowet verplicht bent om een RI&E uit te voeren, is:

Heeft u personeel in dienst waarover u gezag voert?

Is het antwoord ja, en dat geldt ook als u gebruik maakt van uitzendkrachten, stagiaires, vrijwilligers of inhuurkrachten, dan bent u verplicht een RI&E op te stellen.

Uitzondering op deze regel is als u alleen vrijwilligers in dienst heeft. Dan bent u alleen RI&E-plichtig als er in uw organisatie gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen en/of biologische agentia. Als u alleen uitzendkrachten in dienst heeft, dan bent u verplicht de RI&E op te sturen naar het uitzendbureau.

Hoe vaak moet u een RI&E uitvoeren?

In principe volstaat het om de RI&E elke vier tot vijf jaar uit te voeren. Dit kan anders zijn als uw bedrijf zich heeft aangesloten bij een van de vele certificeringen die Nederland rijk is, dan kunnen strengere eisen gelden.

Als er sprake is van een verbouwing, verhuizing of wijziging in de productieprocessen, dan is het noodzakelijk de RI&E opnieuw uit te voeren, al is de termijn nog niet verstreken.

Wie stelt de RI&E op?

Het beste kunt u dat zelf doen, intern. In bedrijven met meer dan 25 werknemers moet hier een preventiemedewerker voor zijn aangewezen. In kleinere bedrijven is het vaak de directeur die de inventarisatie uitvoert.

In alle gevallen is het verstandig om ook de werknemers bij de RI&E te betrekken. Zij weten wat er op de werkvloer speelt en dus ook waar de eventuele risico’s en gevaren zitten. Door samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen, zien zij ok eerder het belang van nieuwe maatregelen.

Het toetsen van uw RI&E is een taak voor een gecertificeerde arbodienst, zoals de deskundigen van de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. Zij beoordelen of de risico’s op de lijst staan, of de situatie binnen uw organisatie goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt.