10 feitjes over de preventiemedewerker

‘Preventiemedewerker’ is de officiële wettelijke benaming van iemand die zich binnen het bedrijf inzet voor gezond en veilig werken. Meestal is dit een medewerker die de rol van preventiemedewerker oppakt, naast zijn reguliere werkzaamheden. Het aanstellen van een preventiemedewerker is verplicht voor ieder bedrijf met minimaal 1 medeweker. Wat weet jij al over de preventiemedewerker? 10 feitjes op een rij:

  1. In kleinere organisaties (tot 25 medewerkers) kan de bedrijfseigenaar zelf de rol van preventiemedewerker vervullen.
  2. Het bedrijf mag niet iemand van buiten aanstellen als preventiemedewerker, behalve als er echt geen andere mogelijkheden zijn.
  3. De ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (PVT) moet instemmen met de benoeming van de preventiemedewerker.
  4. De preventiemedewerker ondersteunt bij het opstellen van een RI&E en werkt ook mee aan het plan van aanpak.
  5. De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners.
  6. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker.
  7. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker voldoende tijd krijgt om, naast zijn andere werkzaamheden, deze rol te vervullen.
  8. De preventiemedewerker kan ook ingezet worden voor het bijhouden en registreren van bedrijfsongevallen.
  9. De preventiemedewerker kan ervoor kiezen om tevens de rol van vertrouwenspersoon te vervullen.
  10. Gedreven preventiemedewerkers organiseren binnen het bedrijf ook BHV en geven proactief voorlichting over preventie.

Heeft u vragen over het fenomeen preventiemedewerker? BGD NW adviseert u graag! Neem contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.