Overheid stuurt op efficiëntere naleving van RI&E plicht

Als werkgever bent u verplicht een actuele Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschikbaar te hebben. In de praktijk blijkt dat met name in het midden- en kleinbedrijf, werkgevers dit (te) vaak niet op orde hebben.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een meerjarenplan opgesteld om de naleving van de RI&E door werkgevers te verhogen. Er wordt ingezet op het verhogen van bekendheid van de RI&E-plicht, maar ook op efficiënter manieren van handhaving. Duidelijk is dat de overheid in de RI&E een belangrijk middel ziet om gezondheidsrisico’s voor bedrijven en hun personeel te beperken en terug te dringen. Niet gek als je bedenkt dat er jaarlijks 4.100 mensen door arbeidsongevallen overlijden.

Voor u als werkgever is de RI&E niet alleen een ‘moetje’, het levert uw bedrijf zeker ook voordelen op. De RI&E helpt verzuim, uitval en onderbreking van bedrijfsprocessen te verminderen. Door ongevallen en uitval door zwaar werk te voorkomen beschermt u niet alleen uw medewerkers, maar ook de reputatie van uw bedrijf en zorgt u voor een positief werkgeversimago.

Een preventiemedewerker kan in belangrijke mate bijdragen aan het actueel houden van de RI&E. Heeft u nog geen preventiemedewerker aangesteld of neemt u die taken zelf als werkgever op u, dan kan de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West u middels een praktische introductiecursus wegwijs maken in de materie. Ook kunt u uw RI&E door BGD NW laten toetsen, om er zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van het Ministerie.

Voor meer informatie, neem gerust contact via info@bgdnw.nl of 0229 – 820 230.

De Kamerbrief meerjarenplan verbeteren naleving RI&E kunt u vinden op de website van Rijksoverheid, klik hier.