Is uw arbodienst wel voldoende gecertificeerd?

Werkgevers in Nederland zijn verplicht om een gecertificeerde arbodienst te contracteren, of om zelf afspraken te maken met arbodeskundigen. De eerste optie, waarbij de arbodienst alles voor u regelt, wordt niet voor niets de ‘vangnetregeling*’ genoemd en geniet veelal de voorkeur boven de ‘maatwerkregeling**’.

Voor welke optie u ook kiest, de volgende wettelijke taken moeten minimaal geborgd zijn:

  • Het toetsen van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie;
  • Het adviseren bij de begeleiding van zieke werknemers;
  • Het uitvoeren van een PAGO;
  • Het uitvoeren van een aanstellingskeuring;
  • Het uitvoeren van een arbeidsomstandighedenspreekuur.

Klik hier om meer te lezen over de RI&E.

Om wildgroei in het aanbod van arbodienstverlening tegen te gaan, is begin vorig jaar een nieuw certificatieschema voor arbodiensten in werking getreden. Het bevat zowel de eisen die gesteld worden aan arbodiensten (intern en extern), als de eisen voor de certificerende instellingen.

Volgens het nieuwe certificatieschema moeten arbodiensten voldoen aan alle eisen van de ISO 9001, een norm voor kwaliteitsmanagement. Daarnaast bevat het regels voor informatiebeveiliging en privacy conform de AVG en heeft het een scherper sanctiebeleid wanneer een arbodienst niet aan de eisen voldoet.

Indien u als werkgever voor de vangnetregeling kiest, is er nog maar één ding van belang: dat uw arbodienst gecertificeerd is. De certificeringen worden afgegeven door SBCA, Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten, te herkennen aan het logo hiernaast.

Klik hier om het certificaat van de BGD NW in te zien.

Wilt u ervan op aan kunnen dat u aan de Arbowet voldoet? Bij de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West bent u aan het juiste adres. Wij voldoen altijd aan de laatste wet- en regelgeving en daar zijn wij best een beetje trots op! Uiteraard zijn wij ook gecertificeerd volgens het nieuwe schema van de SBCA.

Neem contact met ons op via info@bgdnw.nl of 0229 – 820 230, wij vertellen u graag meer over onze dienstverlening.

* Bij de vangnetregeling regelt de werkgever arbozaken via een gecertificeerde arbodienst.

** Bij de maatwerkregeling kiest de werkgever zelf door wie hij zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taken volgens de Arbowet. Hierbij is de hulp van in ieder geval één bedrijfsarts die de wettelijke arbotaken uitvoert verplicht.