Overgewicht terugdringen goed voor werknemer en werkgever

Werknemers met ernstig overgewicht blijken aantoonbaar vaker en langer werkdagen te verzuimen dan werknemers met een normaal gewicht. Er is dus een verband tussen overgewicht en het ziekteverzuimpercentage en de daarmee gepaard gaande kosten. Werkgever en medewerker hebben er baat bij als dit overgewicht wordt teruggedrongen.

In Nederland heeft bijna de helft van de volwassenen overgewicht, waarvan 14,2% ernstig overgewicht (obesitas). Dit leidt tot aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes mellitus en tevens tot klachten aan het bewegingsapparaat.

Volgens het RIVM zijn de extra verzuimkosten in Nederland ten gevolge van overgewicht € 2,5 miljard. Het terugdringen van dit ziekteverzuim kan dus ook voor werkgevers een belangrijke kostenbesparing opleveren.

Met onze kennis en adviezen begeleiden wij werknemers naar een gezondere leefstijl en een lager lichaamsgewicht met als gevolg een lager ziekteverzuim. De lifestyle-begeleiding door de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West wordt uitgevoerd door diëtiste Sabine Uvenhoven.

Verandering van leefstijl voor duurzaam effect

De nadruk bij de begeleiding ligt op een verandering van leefstijl met gezonde voeding, maar zeker ook met voldoende beweging. Hierdoor wordt er geleidelijk een gewichtsverlies behaald wat op lange termijn behouden kan worden. Dus geen crashdiëten of tijdelijke verandering van eetpatroon en leefstijl, maar een blijvende aanpassing die ook op de langere termijn goed vol te houden is. De werknemer zal zich fitter voelen en huidige en toekomstige gezondheidsklachten die gerelateerd zijn aan overgewicht (o.a. Diabetes Mellitus II, hart- en vaatziekten, gewrichtsproblemen, slaapapneu) zullen verminderen of worden voorkomen.

In 2017 zijn wij gestart met lifestyle-begeleiding bij Spaansen BV. Aan deze begeleiding deden in totaal 17 medewerkers mee. Na 9 maanden zijn deze medewerkers in totaal 87,5 Kg afgevallen!

Voor informatie kunt u contact opnemen met Sabine Uvenhoven via uvenhoven@bgdnw.nl