Ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging

Een bedrijf met meer dan 50 medewerkers is verplicht om ervoor te zorgen dat er een ondernemingsraad (OR) komt. De OR overlegt over de belangen van het personeel binnen een bedrijf en vergadert minstens 2 keer per jaar met de werkgever.

De OR heeft een aantal rechten, waaronder adviesrecht bij grote besluiten en ingrijpende maatregelen. Daarnaast heeft de OR instemmingsrecht inzake verandering op het gebied van arbeidsvoorwaarden en het aanstellen van de preventiemedewerker.

Heeft uw bedrijf tussen de 10 en 50 werknemers? Zij kunnen er dan zelf voor kiezen om een OR of een personeelsvertegenwoordiging (PVT) op te zetten. Een PVT heeft adviesrecht over alle voorgenomen besluiten die leiden tot verlies van arbeidsplaatsen of tot een belangrijke verandering van de arbeid of de arbeidsvoorwaarden, indien dit tenminste een kwart van de werknemers raakt. Als uw medewerkers zelf geen OR of PVT opzetten, moet u als werkgever personeelsvergaderingen houden. De personeelsvergadering heeft ook adviesrecht.

De OR of PVT moet tevens instemmen met de inhoud van het basiscontract voor arbodienstverlening.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.