De zin en onzin van verzuimpercentages

Veel bedrijven houden zich bezig met ziekteverzuim op basis van percentages. Percentages worden vaak gezien als belangrijke indicatie voor de stand van zaken op het gebied van ziekteverzuim, maar wat zeggen deze cijfers nu feitelijk? Over uw als werkgever, uw medewerkers en uw organisatie? Welke factoren spelen er nog meer mee?

We zien aan de CBS-data over verzuim dat de cijfers per branche zeer verschillen. Het gemiddelde van alle branches lag in 2019 rond de 4,4%. Zoals te verwachten, springen bepaalde branches daarbovenuit, zoals zorg & welzijn (5,8%), onderwijs (5%) en industrie (5,4%). Meer verrassend zijn de verzuimcijfers in de bouw (5%) en de horeca (2,7%), die weer relatief laag zijn voor deze ‘zware’ beroepen. In hoeverre zijn oproepcontracten hiervan de oorzaak?

Het is ook belangrijk om te beseffen dat een verzuimpercentage afhankelijk is van het aantal medewerkers in de organisatie. Stel er zijn vier medewerkers werkzaam bij een bedrijf en er verzuimt één persoon langdurig, dan is het verzuimpercentage al direct 25%.

Wat echter opvalt, is dat verzuimcijfers nogal verschillen als je kijkt naar bedrijfsomvang. De cijfers van het CBS laten zien: hoe groter de organisatie, hoe hoger het verzuimpercentage. Bedrijven met 1 tot 10 werkzame personen hebben een gemiddeld verzuimcijfer van 1,7%, ten opzichte van 5,2% bij bedrijven waar meer dan 100 personen werkzaam zijn. Waar komt dat verschil vandaan? Zouden werknemers van kleinere bedrijven zich meer onmisbaar voelen en zich daarom minder snel ziek melden? Is er meer sociale controle? Of hebben grote organisaties gewoon meer mogelijkheden om langdurig zieken in dienst te houden?

Het zijn zomaar wat interpretaties van verzuimcijfers, die een heel verschillende conclusie opleveren voor de werkgever om zijn aanpak op te baseren. En daar wordt het echt interessant. Probeer dus als werkgever jouw verzuimcijfers te koppelen aan andere factoren en daarin verbanden te zien. Dan pas, kun je gericht gaan sturen op het terugdringen van verzuim.

Wat is in de basis belangrijk om ziekteverzuim zoveel mogelijk te voorkomen? Een gezonde en veilige werkplek, een prettige werksfeer en niet te veel stress en werkdruk. Een goed arbobeleid vormt hiervoor de basis. BGD NW kan hierbij helpen. Neem gerust contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.