De RI&E, wanneer is toetsing verplicht?

Iedere werkgever, groot of klein, is verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) op te stellen. Daarnaast is ook een plan van aanpak verplicht, om de risico’s binnen uw bedrijf te verminderen. U kunt de RI&E laten toetsen door een arbodienst of een gecertificeerde externe kerndeskundige. Wanneer moet een bedrijf de RI&E laten toetsen?

In principe moet u de RI&E altijd laten toetsen, als er bij het bedrijf meer dan 25 mensen werkzaam zijn. Er is een uitzondering voor RI&E’s waarbij gebruik is gemaakt van een branche specifiek RI&E-instrument (goedgekeurd door sociale partners en een gecertificeerd arbo-deskundige). U kunt dit instrument herkennen aan het RI&E-icoontje. Uw bedrijf moet dan uiteraard wel onder de betreffende branche vallen.

Indien u met uw arbobeleid heeft gekozen voor een vangnetregeling, waarbij u wordt ondersteund door een arbodienst, zal deze ook uw RI&E toetsen. Dit doen zij door middel van een bedrijfsbezoek.

Naast het toetsen, kan een arbodienst u ook adviseren bij het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van een plan van aanpak. Ook BGD NW helpt hier graag bij. Neem contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.