Medische onderzoeken/keuringen afgelast en spreekuren telefonisch i.v.m. Coronavirus

De overheid heeft verscherpte maatregelen geadviseerd om verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. In lijn hiermee treft de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West ook maatregelen.

We willen u graag informeren dat:

  • De spreekuren tot en met in elk geval 15 mei uitsluitend telefonisch zullen plaatvinden. Dat geldt ook voor spreekuren die reeds gepland zijn. Uw werknemer krijgt hiervoor een nieuwe uitnodiging.
  • Medische onderzoeken en keuringen worden vanaf 18 mei gefaseerd weer ingepland. Wij nemen hiervoor contact op met u.

Wij rekenen op uw begrip voor deze maatregelen en willen u verzoeken de betrokken partijen te informeren.

Tot slot adviseren wij u om de ontwikkelingen ook zelf te blijven volgen. Het RIVM en de Rijksoverheid hebben speciale informatiepagina’s ingericht en updaten de informatie regelmatig.

Heeft u andere vragen, neem dan gerust contact met ons op!