Het basiscontract: de essentie van de Arbowet

Het voeren van een gedegen arbo- en verzuimbeleid is voor ieder bedrijf wettelijk verplicht. Dit is vastgelegd in de Arbowet, die als doel heeft om medewerkers onder zo goed mogelijke omstandigheden te laten werken. De werkgever heeft daarmee een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers. Het niet voldoen aan de Arbowet kan uw bedrijf boetes opleveren.

Hoe kunt u voldoen aan de Arbowet? Er zijn grofweg twee mogelijkheden: de vangnet- of de maatwerkregeling. In beide gevallen komt het erop neer dat u externe (onafhankelijke) deskundigen inschakelt voor de volgende zaken:

  • Het toetsen en adviseren over de RI&E
  • Sociaal medische verzuimbegeleiding
  • Uitvoeren van een arbeidsgeneeskundig onderzoek
  • Uitvoeren van een aanstellingskeuring
  • Onderzoek en melding van beroepsziekten

Bij de maatwerkregeling verzamelt u een groep adviseurs en specialisten om u te ondersteunen bij uw arbobeleid. U blijft dan zelf van A tot Z verantwoordelijk. De wijze van bijstandsverlening (dus ook de samenwerking tussen al die adviseurs) dient schriftelijk vastgelegd te worden. Alles bij elkaar is het goed organiseren van uw arbobeleid op deze manier een flinke klus.

Gemakkelijker is het om te kiezen voor een vangnetregeling, waarbij u een arbodienst inschakelt waarmee u een basiscontract sluit. Binnen de arbodienst is er kennis en kunde op alle kerndisciplines aanwezig, staan er bedrijfsartsen en specialisten tot uw beschikking en ontstaat er consistentie en afstemming ten aanzien van uw te voeren arbo- en verzuimbeleid.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Het omvat de rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de arbodienstverleners en werkafspraken voor de taken waarvoor de werkgever zich moet laten bijstaan door kerndeskundigen.

Met de BGD NW kunt u als werkgever een basiscontract sluiten. U kunt er daarmee vanuit gaan dat u dan voldoet aan alle wet- en regelgeving en hebt hier zelf nauwelijks nog omkijken naar. Neem contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.