Ga aan de slag met het periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek

De Arbowet verplicht werkgevers om hun medewerkers periodiek een arbeidsgeneeskundig onderzoek (PAGO) aan te bieden. Veel werkgevers zijn hiervan niet op de hoogte, maar als u dit niet aanbiedt aan uw medewerkers, riskeert u een boete. Het onderzoek is bedoeld om gezondheidsschade op te sporen die kan ontstaan als gevolg van het werk. Dit houdt dan ook in dat risico’s in kaart gebracht moeten worden, door middel van de eveneens verplichte RI&E.

Een PAGO wordt toegespitst op de functie van uw medewerker. Waar we bij een zittend beroep zoals administratief medewerker inzoomen op de algemene gezondheid en het houdings- en bewegingsapparaat, komen bij een doe-beroep zoals lasser andere specifieke onderdelen aan bod, zoals het gehoor en een longfunctieonderzoek. Een bedrijfsarts of arbodienst kan u adviseren over specifieke inhoud van het onderzoek en de frequentie.

Aanvullend op het PAGO, kunt u ervoor kiezen om ook een preventief medisch onderzoek (PMO) aan te bieden. Uw werknemer kan hieraan vrijwillig deelnemen. Bij het PMO wordt verder gekeken dan alleen de arbeidsrisico’s. Het gaat bijvoorbeeld ook in op de levensstijl van de medewerker en de psychosociale arbeidsbelasting (stress en werkdruk). De uitkomsten van dit onderzoek worden aan uw medewerker teruggekoppeld en geven handvaten om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de gezondheid.

Voor beide onderzoeken geldt dat de medewerker van een arts individuele terugkoppeling krijgt over de uitkomsten. U als werkgever ontvangt een groepsrapportage, waaruit u belangrijke informatie kunt opmaken om uw arbobeleid gericht te verbeteren.

Wilt u advies over deze onderzoeken, of uw hulp bij het opstellen van een RI&E? Neem dan contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.