Verzuimcijfers: de sleutel naar minder verzuim

In 2020 lag het gemiddeld verzuimpercentage met 4,8% iets hoger dan de 4,5% van 2019. Dat blijkt uit data die het CBS onlangs heeft gepubliceerd. Wat betekenen deze cijfers en wat kunt u ermee voor uw organisatie? Daarvoor verdiepen we ons eerst in de details. Verzuim is namelijk afhankelijk van een aantal variabelen.

De bedrijfsomvang: des te meer medewerkers, des te hoger het verzuimcijfer. De mate van betrokkenheid, het gevoel van onmisbaar zijn en de mate van flexibiliteit van de organisatie zal hierin zeker een rol spelen.

Of er hoofd- of handarbeid wordt uitgevoerd: in de sectoren gezond/welzijn, verzorging en verpleeghuizen, maar ook de bouw zie je gemiddeld hogere verzuimcijfers. Dit valt te verklaren doordat het werk meer risico geeft op het ontwikkelen van fysieke klachten, met verzuim als gevolg.

Gender: het gemiddelde verzuimcijfer onder vrouwen is met 5,3% ten opzichte van 3,7% bij mannen opvallend hoger (cijfers CBS 2019). Het kan ermee te maken hebben dat mannen in veel gevallen nog hoofdkostwinner zijn, vaker full time werken en vrouwen het grootste deel van de gezinszorg dragen met daarnaast nog een deeltijdbaan.

Leeftijd: je ziet het verzuimpercentage bij het oplopen van de leeftijd van werkenden letterlijk toenemen tot 65 jaar. Waarbij wederom opvalt dat mannen zich minder vaak en minder lang ziekmelden dan vrouwen. Voor mannen tussen de 55 en 65 jaar valt op dat het verzuimpercentage maar liefst 6,1% is, maar het aantal keren verzuim gemiddeld 1,1. Dat wil zeggen dat er op deze leeftijd vaker sprake is van langdurige uitval.

Wat kunnen de verzuimcijfers die het CBS ieder jaar publiceert betekenen voor uw organisatie? Ons advies is om de data van de sector naast uw eigen verzuimcijfers te leggen en te zoeken naar de afwijkingen. Dan kunt u daar aan de slag waar voor u de winst te behalen valt.

Een voorbeeld: uw meldingsfrequentie ligt hoger dan de gemiddelde 1,2. U zou dan moeten inzetten op de aanpak van kort verzuim. Ligt uw meldingsfrequentie op of onder het gemiddelde, maar is uw overal verzuimpercentage te hoog? Dan kunt u beter aan de slag met het beperken van de verzuimduur. Is uw verzuim in zijn geheel hoger dan gemiddeld? Dan zou u moeten onderzoeken wat de oorzaak is en inzetten op preventie.

In het laatste geval is het nuttig om te weten dat slechts 10-15% van het verzuim wordt veroorzaakt door een puur medisch probleem. Vaker spelen er ook andere factoren mee, dit noemen we de psychosociale arbeidsbelasting. Lees hierover meer in dit artikel.