Verkorte RI&E voor kleine ondernemers

Met een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) worden binnen een organisatie alle bedrijfsrisico’s in kaart gebracht die het werk en de werkplek met zich meebrengen. Daarnaast worden hierin organisatorische aspecten beschreven om de risico’s te beheersen en maatregelen aanbevolen om arbeidsomstandigheden te verbeteren. De RI&E  is verplicht voor alle werkgevers, uitgezonderd ZZP’ers. Er is een verkorte, algemene RI&E beschikbaar voor kleine ondernemers. 

RI&E

Verkorte RI&E

Wanneer u één medewerker in dienst heeft of meerdere medewerkers die samen niet meer dan 40 uur per week voor uw bedrijf werken, dan kunt u volstaan met het invullen van de Checklist Gezondheidsrisico’s, dit is een verkorte versie van de verplichte RI&E.  

Checklist Gezondheidsrisico’s

Met de Checklist Gezondheidsrisico’s inventariseert u de werksituatie aan de hand van stellingen. Als u de stellingen heeft ingevuld, kunt u de zaken die bij u nog niet in orde zijn beoordelen (evalueren). Als u dat gedaan heeft, krijgt u een plan van aanpak, inclusief relevante feiten en tips om de situatie in uw bedrijf te verbeteren. Deze algemene RI&E behoeft niet getoetst te worden.

Maatwerk RI&E

De Checklist Gezondheidsrisico’s is bedoeld voor ondernemers met weinig personeel en heeft een algemeen karakter. Er zijn ook maatwerk-RI&E’s beschikbaar per branche. Als u niet echt deel uitmaakt van een branche dan kunt u ook gebruik maken van de Algemene MKB-RI&E . 

Toetsing RI&E

Wanneer uw bedrijf méér dan 25 werknemers heeft, dient de RI&E getoetst te worden door een gecertificeerde arbodienst. Dit kan de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West voor u doen. Wij zijn een onafhankelijke, gecertificeerde arbodienst met de juiste specialisten in huis.