Veilig terug naar de werkvloer met een coronaprotocol

Als werkgever bent u volgens de Arbowet verantwoordelijk dat uw medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Het coronavirus voegt een nieuwe dimensie toe aan deze werkgeversplicht. De overheid vraagt bedrijven in Nederland om zelf een coronaprotocol op te stellen. Dit zal de terugkeer naar de werkplek mogelijk en verantwoord maken.

Het protocol omvat minimaal de uitwerking van drie thema’s:

  1. Afstand
  2. Hygiëne
  3. Bescherming

Houd uw coronaprotocol kort en eenvoudig en blijf deze regelmatig updaten. Zorg voor duidelijke communicatie naar de medewerkers en stel een coronaverantwoordelijke aan. Laat uw protocol eventueel reviewen door een Arbo-deskundige, om zeker te weten dat u niets over het hoofd ziet.

De startvraag: hoe bescherm je je medewerkers tegen besmetting op de werkvloer?

Denk aan praktische oplossingen voor de werkplekken. Bijvoorbeeld iets verder uit elkaar zitten, vaste werkplekken of tussenschotjes van plexiglas. Denk daarnaast aan bepaalde spelregels. Zoals maximaal 1 persoon in de lift, eenrichtingsverkeer op trappen en afdelingen en een ‘clean your desk after use policy’. Vergeet ook niet het schoonmaakschema aan te passen en meer en vaker te ventileren.

Tot slot kun je overkoepelend beleid opstellen voor de organisatie, bijvoorbeeld:

  • Maatregelen om risicogroepen, zoals oudere en zwangere werknemers extra te beschermen.
  • ‘Werkvergunningen’ voor aannemers en onderhoudsmonteurs met afspraken over veiligheid in de werkomgeving.
  • Alle afspraken buiten de regio verplicht via videobellen te laten plaatsvinden.
  • Uw medewerkers stimuleren en faciliteren om het OV te mijden, bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van parkeerplaatsen of (elektrische) bedrijfsfietsen.

Vergeet tot slot de OR en een eventuele MR niet te betrekken bij het vormgeven van uw coronaprotocol.

Wilt u advies of feedback op uw concept protocol? Neem dan gerust contact met ons op via info@BGDNW.nl of 0229 – 82 02 30.