Ik heb een keuring, wat neem ik mee?

Er zijn verschillende keuringen: gezondheidskundig, voer iedereen die vervoerder is en voor medewerkers die met (verontreinigde) grond en bodem werken. De doktersassistente zal u voorafgaand aan de keuring uitgebreid informeren wat u zelf ter voorbereiding dient te doen. In de meeste gevallen neemt u bij een keuring de volgende zaken mee:

  • Geldig legitimatiebewijs En bij vervoerskeuring ook uw rijbewijs);
  • Medische gegevens en medicijngebruik
  • Bril indien u deze draagt en in geval van lenzen: lenzenbakje en -vloeistof
  • Urine, de arts overhandigt hiertoe een potje