Hoe zit het met de privacy van de zieke werknemer?

Als een werknemer ziek is, start de uitwisseling van diverse gegevens tussen diverse partijen. In eerste plaats hebben werknemer en werkgever contact. Afhankelijk van de aard en de duur van het verzuim vindt er eveneens contact plaats met arbodienst, het UWV en de verzekeraar.

Welke informatie mag er in het kader van de privacy van de zieke werknemer worden gedeeld tussen de diverse partijen?

Werknemer

Een werknemer heeft recht op privacy. Hij of zij hoeft niet te vertellen over de aard en oorzaak van de ziekte. Sterker nog: het is wettelijk niet toegestaan dat een werkgever hiernaar informeert bij de werknemer.

Werkgever

De informatie die werkgevers willen, is vooral gericht op wanneer een werknemer weer aan het werk kan en wat de werknemer voor werk wél kan doen. In geval van verzuim zal een werkgever willen weten welke lopende zaken opgepakt dienen te worden.

Hoewel de werkgever niet mag vragen naar de aard van de ziekte, hij mag wel vragen of het verzuim verband houdt met een arbeidsongeval. Daarentegen mag de werkgever weer niet informeren of het verzuim werkgerelateerd is. Ook mag de werkgever vragen of het verzuim door een verkeersongeval komt. Dit omdat de werkgever dan kan nagaan of de kosten van verzuim en re-integratie zijn te verhalen op de veroorzaker van de

Arbodienst

Een bedrijfsarts heeft beroepsgeheim. Hij of zij zal alleen die informatie delen met een werkgever en het UWV die wettelijk vereist is of waarvoor toestemming is gegeven.

De arbodienst of bedrijfsarts mag (medische) gegevens van een werknemer opvragen bij de behandelend arts (huisarts of specialist) als dit nodig is voor de verzuimbegeleidingmits de werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven door middel van een schriftelijke machtiging.

De arbodienst of bedrijfsarts mag alleen noodzakelijke gegevens aan de werkgever doorgeven. Zoals de verwachte ziekteduur, beperkingen en mogelijkheden. Of gegevens die de werkgever nodig heeft om te beoordelen of hij loon moet doorbetalen en die nodig zijn voor verzuimbegeleiding en re-integratie.

Meer weten?

Meer weten over de privacy van de zieke werknemer? In het dossier Zieke werknemers van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn de meest gestelde vragen beantwoord.

In ons privacybeleid leest u hoe de BGDNW omgaat met persoonsgegevens en privacy.