Externe vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn verplicht om, binnen het algemene arbobeleid, invulling te geven aan beleid ter voorkoming en beperking van psychosociale arbeidsbelasting. Om die reden doen zij doen er goed aan een vertrouwenspersoon binnen de organisatie aan te stellen. Niet iedere organisatie kan of wil een medewerker met deze extra rol belasten. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon is om een verschillende redenen een passend alternatief.

De rol van een vertrouwenspersoon

Medewerkers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon als zij ongewenst (grensoverschrijdend) gedrag signaleren of ervaren. Denk aan pesten, agressie of geweld, (seksuele) intimidatie, discriminatie of frauduleus gedrag. Ongewenst gedrag is een breed begrip en kan per persoon anders worden ervaren en uitgelegd. Daarom is het belangrijk dat een vertrouwenspersoon zich neutraal en onafhankelijk opstelt. Goed om te weten: een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht!

Voordelen van een externe vertrouwenspersoon

Een externe vertrouwenspersoon is neutraal, onafhankelijk én opgeleid voor deze rol. Doordat de externe vertrouwenspersoon niet binnen de organisatie werkt, kan deze situaties neutraal en objectief bekijken. Het is van zeer groot belang dat de ‘toegang’ tot de vertrouwenspersoon laagdrempelig is (ook met het oog op anonimiteit), zodat medewerkers de stap naar de externe vertrouwenspersoon makkelijk durven te maken. Een externe vertrouwenspersoon heeft de expertise in huis om medewerkers goed te adviseren en te begeleiden als zij melding maken van een ongewenste situatie. De vertrouwenspersoon werkt zo samen met de melder aan een passende oplossing.

Externe vertrouwenspersoon BGDNW

Via de Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West bent u verzekerd van een deskundige, onafhankelijke vertrouwenspersoon voor uw medewerkers. Net als bij ons verzuimbeleid leggen wij ook hier graag de focus op preventie. Zo kan onze deskundige helpen bij het opstellen van interne reglementen en procedures binnen uw organisatie op het gebied van beleid omtrent (on)gewenste omgangsvormen.