Medewerkers

Guus Craanen - geregistreerd arbeid- en organisatiedeskundige

Guus Craanen

“Bij BGDNW willen wij het bewust anders doen dan andere arbodiensten. Zo werken we onafhankelijk en alléén voor klanten die bij ons passen. Die combinatie maakt ons soms een tikkeltje eigenwijs. Maar dit alles doen we met één doel voor ogen: het bieden van de best mogelijke arbodienstverlening.”

John Vriend - staf- en bedrijfsarts

John Vriend

“Als stafarts bij de marine hield ik me bezig met geïntegreerde geneeskunde. Daardoor heb ik veel inzicht in ziektes en de mogelijke behandelingen. Ik kan goed inschatten of de patiënt de voor hem noodzakelijke behandeling krijgt, wat die behelst of dat er een verwijzing naar een specialist of second opinion nodig is.”

Evie Broeders - Arboarts

Evie Broeders

Als Arboarts lever je een actieve bijdrage aan de gezondheid van medewerkers, en daarmee de gezondheid van bedrijven. Je bent de spin in het web tussen alle betrokken partijen, zoals de werknemer, de werkgever en betrokken hulpverleners en andere professionals.

Caroline Boersen - Casemanager en Register Mediator

Caroline Boersen

Belinda van Bruggen - financieel- en commercieel medewerker

Belinda van Bruggen

“Iedereen binnen de BGD NW heeft zijn eigen specialiteit. Met elkaar kunnen we behoorlijk snel bijna alle vragen beantwoorden die de klanten stellen. De positieve reacties die dat oplevert, werken motiverend. We proberen samen met de klant én werknemer het verzuim aan te pakken. We zijn er voor beide partijen en dat maakt het werk ook uitdagend.”

Romy Craanen - administratief medewerker & dokterassistente i.o.

Romy Craanen

Als doktersassistente in opleiding leer ik veel bij Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West. Het team heeft uiteenlopende specialismen. Omdat het een compact team is met korte lijnen, leer ik van iedereen wat. Daarnaast ben ik blij dat ik ook zelf direct de handen uit de mouwen kan steken en kan ondersteunen met mijn administratieve werkzaamheden.

Dick Rozendaal - arts en directie

Dick Rozendaal

Toen wij de BGDNW oprichtten was voor ons één ding duidelijk: gezondheid en welzijn staan voorop. Wij kijken objectief naar wat het beste is voor een werknemer en hoe een werkgever kan bijdragen aan duurzame inzet. En uiteindelijk levert dat iedereen het meeste op.

Kees van Straaten - bedrijfsarts

Kees van Straaten

Het werk als art bij een arbodienst is veelzijdig. Alles in ons werk heeft te maken met het werk van de persoon die tegenover mij zit: wat is de belastbaarheid en waar liggen mogelijkheden? Ons advies is gericht aan de patiënt, maar ook de werkgever speelt een rol. Wat kan deze doen om beter te voorzien in een gezond werkklimaat?

Aad van Gils - functionaris gegevensbescherming (FG)

Aad van Gils

Aad van Gils is onze functionaris gegevensbescherming. Hij houdt binnen onze organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wilt u Aad bereiken, dan kan dat op functionarisgegevensbescherming@bgdnw.nl.

Ans Mootzelaar - doktersassistente en verzuimbegeleider

Ans Mootzelaar

Als doktersassistente en verzuimbegeleider ben ik het eerste aanspreekpunt en de schakel tussen de bedrijfsarts en de patiënt. Het werken met uiteenlopende mensen maakt mijn werk erg afwisselend.

Frank Hennipman - , bedrijfsmaatschappelijk werker, vertrouwenspersoon en relatiebeheerder

Frank Hennipman

In al mijn rollen is naast een luisterend oor, vooral de signaleerfunctie van belang. Wat speelt er op de achtergrond en wat is er nodig om constructief aan een betere relatie te werken: voor cliënten gaat dat om de relatie met jezelf, collega’s of werkgever. En in mijn rol als relatiebeheerder gaat dat om het bouwen van duurzame klantrelaties.

Michelle Hennipman - medewerker financiële administratie

Michelle Hennipman

Jan Snijder - geregistreerd arbeidshygiënist en hoger veiligheidskundige

Jan Snijder

“Complexe materie? Misschien, maar ik maak het mijn zaak om veiligheidsaspecten en – beleid in duidelijke taal uit te leggen. Alleen als het begrijpelijk is voor iedereen, kan veiligheid op alle niveaus worden nagestreefd”

Willem Guijt - arts

Willem Guijt

“Als arboarts werkend in een klein team, kun je snel schakelen. Werknemer en werkgever zijn daar beide bij geholpen. Binnen ons team van uiteenlopende specialismen is maatwerk eenvoudig te realiseren.”

Linda Buijk- Bloemendaal - psycholoog NIP

Linda Buijk- Bloemendaal

Verzuim is veel meer dan ziekte, verzuim heeft meestal met gedrag te maken. In de gesprekken die ik voer met werknemers proberen we erachter te komen waar de oorzaak ligt, zodat we gericht aan de oplossing kunnen werken”

Ans Snijders - verzuimbegeleider

Ans Snijders

Elke dag begint met de verzuimmeldingen, maar dan nog is geen dag hetzelfde. Het snel kunnen helpen van iedereen die belt, is erg dankbaar werk. Soms is dat het maken van een afspraak en een andere keer stel je iemand gerust door het geven van goede informatie en een advies op maat.

Thea Wentink - medewerker verzuimadministratie

Thea Wentink

Ik heb jarenlang kennis van arbozaken opgebouwd en die kennis zet ik graag in voor de BGDNW. Ik ondersteun op maandag en dinsdag de verzuimadministratie en val in als er collega’s op de afdeling vrij zijn.

Cees van Zwam -adviseur arbeidsomstandigheden

Cees van Zwam

Net als al mijn collega’s bij BGDNW is mijn werk vooral gericht op preventie. Hoe ik dat doe? Ik stel samen met de werkgever arbobeleid op en werk aan procedures en programma’s om het naleven van dit beleid zo goed mogelijk in de organisatie te verankeren.