Gezondheidskundig onderzoek bodemsanering

Iedereen die een beroep uitoefent waarbij gezondheidsschade door de aard van keuring verontreinigde bodem het werkzaamheden kan optreden, is volgens de Wet Medische Keuringen verplicht jaarlijks een medische keuring te ondergaan. Zo ook bij werkzaamheden in verontreinigde grond en verontreinigd (grond) water, waarbij men kan worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Iedereen die voor het eerst gaat werken in of met verontreinigde bodem, wordt jaarlijks verplicht onderzocht.

De CROW -publicatie 400 geldt in de Grond-, Weg- en Waterbouw als dé richtlijn voor het werken in of met verontreinigde bodem. Het vervoeren, bergen en storten van grond valt hier ook onder.

Voor wie bedoeld?

Deze medische keuring is bedoeld voor alle werknemers in een van de onderstaande klassen die werkzaamheden verrichten met verontreinigde bodem. Er worden drie risicoklassen onderscheiden:

Klasse A – geen directe blootstelling

De keuring is van toepassing voor werknemers die voor de werkzaamheden geen adembescherming hoeven te dragen. Onder klasse A vallen meestal de medewerkers die in een gefilterde (overdruk)cabine werken en in principe niet direct aan verontreinigende stoffen worden blootgesteld.

Klasse B – met adembescherming

Klasse B geldt voor werknemers die in vervuilde grond werken en adembescherming (gas- en filtermaskers) en beschermende kleding moeten kunnen dragen. Dit kan ook gelden voor machinisten en chauffeurs die buiten de cabine werkzaamheden moeten verrichten.

Klasse C – met luchtmaskers en perslucht

De klasse C keuring geldt voor werknemers die voor de werkzaamheden perslucht of verse luchtmaskers moeten kunnen gebruiken.

De gezondheidskeuring kijkt naar de volgende gezondheidsaspecten

  • huidaandoeningen
  • allergieën van huid / longen
  • longfunctie
  • gezichtsvermogen
  • gehoor

Voor meer informatie en prijzen, neem contact met ons op!