Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

Gecertificeerde Arbodienst

ISO 9001
SBCA Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten

Wijziging Arbowet per 1 juli 2017

In dit bericht informeren wij u over de belangrijkste veranderingen en de betekenis hiervan voor u als werkgever.
De wijzigingen betreffen onder meer de versterking van de positie van de preventiemedewerker, de rol van de bedrijfsarts en het intensiveren van de samenwerking tussen partijen.

Met ingang van 1 juli 2017 vraagt de wet tevens om een vastlegging van alle wettelijke taken in de vorm van een contract. In dit contract dient helder en concreet aangegeven te worden hoe wij samen invulling geven aan de bestaande en nieuwe verplichtingen. De navolgende aspecten dienen in het contract te worden opgenomen:

Ten aanzien van de rol van de bedrijfsarts:

Bestaand:

 • De advisering door de bedrijfsarts bij de begeleiding van zieke werknemers;
 • De wijze waarop het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt ingevuld;
 • De wijze waarop eventuele aanstellingskeuringen worden uitgevoerd.

Nieuwe eisen:

 • Een vrije toegang voor werknemers tot de bedrijfsarts bij gezondheidskundige vragen;
 • De mogelijkheid voor de bedrijfsarts om iedere werkplek te bezoeken;
  De mogelijkheid voor de werknemer voor een second opinion (inschakelen andere bedrijfsarts);
 • De wijze waarop de bedrijfsarts u adviseert over preventieve maatregelen;
 • De werkwijze voor de melding van beroepsziekten;
  De klachtenprocedure van de gecertificeerde Arbodienst.
Ten aanzien van onze samenwerking:
 • Het periodiek toetsen van uw risico-inventarisatie en -evaluatie en het adviseren daarover;
 • Het overleg en de samenwerking van de kerndeskundigen van de BGD NW met uw preventiemedewerker en de werknemersvertegenwoordiging.

De meeste taken, hiervoor genoemd, heeft de Bedrijfsgezondheidsdienst als gecertificeerde Arbodienst al jaren voor werkgevers en werknemers uitgevoerd. Echter met de nieuwe Arbowet wordt de vrijblijvendheid van het gebruik en het aanbieden van deze taken dus minder.

Overgangsfase

Alle contracten die worden afgesloten op of na 1 juli 2017 moeten direct voldoen aan de eisen zoals hiervoor genoemd. Voor contracten aangegaan voor deze datum hebben wij samen één jaar de tijd om aanpassingen door te voeren. Na 1 juli 2018 zal de overheid actief gaan handhaven.

In de loop van de komende maanden zullen wij contact met u opnemen om de wijzigingen nader te bespreken en vast te leggen op basis van uw wensen en behoeften.

Neem gerust contact op voor een kennismaking!

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30
info@bgdnw.nl

Contact

Contact

Bezig met versturen

Route

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

Spreekuurlocaties: 52.403759, 4.985046

Locaties

Hoorn (hoofdvestiging)

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30


Alkmaar

Nieuw adres keuringslocatie Alkmaar:
RTC Office Alkmaar

Kamer 1.17
Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar


Amsterdam

Haaksbergweg 3
1101 BP Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk)

In Dreeftoren, locatie:
Medisch Consult (10e verdieping)