Verzuimbegeleiding

Gecertificeerde Arbodienst

ISO 9001
SBCA Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten

Verzuimbegeleiding

Nieuwe inzichten laten duidelijk zien dat van alle ziekmeldingen er maar een gering aantal een medische achtergrond hebben. Echter, er is een deskundige nodig om te bepalen of er sprake is van ziekte of gebrek. Vandaar dat artsen van de BGD NW vanaf het prille begin betrokken zijn bij de verzuimbegeleiding.

Verzuim is veel meer dan ziekte, verzuim heeft meestal met gedrag te maken. Gedrag is te beïnvloeden, zowel positief als negatief. De werkwijze van de BGD NW wordt hieraan aangepast. Het verzuimmanagement moet vooral worden gezien als een bedrijfsproces, waarbij preventie voorop staat. Verzuimmanagement als reparatie volgt in het geval er toch, ondanks goede voorzorgen, verzuim optreedt.

Dit op het oog simpele model benadrukt de eigen werkzaamheid van het bedrijf / de organisatie, het management en de medewerkers op alle niveaus, met ondersteuning van de deskundigen van de BGD NW.
Samen met de werkgever richt de BGD NW zich sterk op:
• preventief bedrijfsbeleid in relatie tot de inrichting van de werkzaamheden en arbozorg in een bedrijf / organisatie;
• bedrijfsziekteverzuim en hoe daarbij de leidinggevenden te ondersteunen;
• rendement op Arbeid (inzetbaarheid) staat centraal.

Kort gezegd is onze werkwijze gericht op een snelle interventie en re-integratie, waarbij nadrukkelijk getracht wordt om een verzuimende medewerker vanaf dag 1 tot en met hervatting intensief te begeleiden. Hierbij worden een zo accuraat mogelijke afweging gemaakt tussen medische factoren (soms “excuses’) en benutbare mogelijkheden. Belangrijker zijn de motieven achter de verzuimbehoefte; de verzuimdrempel en de terugkeerdrempel.

In een dergelijke optiek valt het primaire verzuimproces toe aan de direct leidinggevende, die de werknemer aanspreekt op goed werknemerschap. De werkgever moet dan in primaire preventie zich ook een goed werkgever betonen.

Meer informatie over verzuimbegeleiding?

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30
info@bgdnw.nl

Contact

Contact

Bezig met versturen

Route

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

Spreekuurlocaties: 52.403759, 4.985046

Locaties

Hoorn (hoofdvestiging)

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30


Alkmaar

Nieuw adres keuringslocatie Alkmaar:
RTC Office Alkmaar

Kamer 1.17
Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar


Amsterdam

Haaksbergweg 3
1101 BP Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk)

In Dreeftoren, locatie:
Medisch Consult (10e verdieping)