Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Gecertificeerde Arbodienst

ISO 9001
SBCA Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten

Rijbewijs, taxi- en chauffeurskeuringen

Achtergrond

Voor deelname aan het verkeer geldt dat iemand medisch geschikt moet zijn en dus voldoende gezond en fit om verantwoord een voertuig te kunnen besturen in het verkeer.

Op grond van regelgeving worden voor bestuurders van voertuigen de volgende groepen onderscheiden waarvoor een gezondheidskeuring vereist is:
1) Bestuurders personenauto’s;
2) Taxichauffeurs;
3) Vrachtwagen- en buschauffeurs C (E) en D (E).

1. Bestuurders personenauto’s

Weggebruikers van 70 jaar en ouder hebben een verklaring van medische geschiktheid nodig. Deze verklaring wordt gegeven na een medische keuring en een verklaring omtrent de psychische capaciteiten. De keuring is bedoeld om ook ouderen veilig en verantwoord aan het verkeer deel te laten nemen.

Wanneer verplicht:

Als het rijbewijs verloopt op of na de 70e verjaardag, dan moet er gekeurd worden op een aantal gezondheidsaspecten. De keuring dient vervolgens elke 5 jaar plaats te vinden en is wettelijk verplicht.

Kosten:
€ 61,16 (excl. BTW) / € 74,00 (incl. BTW)

2. Taxichauffeurs

Voor het uitoefenen van het vak taxichauffeur moet naast een vakbekwaamheidsdiploma en de verklaring omtrent het gedrag, de beschikking zijn over een geneeskundige verklaring waaruit de medische geschiktheid blijkt.

Wanneer verplicht:
Voor de aanvraag van een chauffeurspas dient een geneeskundige verklaring (op moment van aanvraag niet ouder dan 2 maanden) beschikbaar te zijn die afgegeven is door een gecertificeerde bedrijfsarts. De geneeskundige verklaring is vijf jaar geldig.

Kosten:
€ 51,65 (excl. BTW) / € 62,50 (incl. BTW)

3. Vrachtwagen- en buschauffeurs C (E) en D (E)

Chauffeurs van vrachtwagens en bussen dienen in het bezit te zijn van geneeskundige verklaring waaruit blijkt dat er geen lichamelijke of geestelijke afwijkingen zijn die het verantwoord besturen van het voertuig kunnen beletten. Tevens dient de chauffeur een voldoende gehoor- en gezichtsvermogen te hebben.

Wanneer verplicht?
Bij de aanvraag van een groot rijbewijs en bij de verlening ervan is een medische geschiktheidkeuring verplicht. De keuring dient elke 5 jaar herhaald te worden.

De geneeskundige verklaringen ten behoeve van het beroepsvervoer (goederen en personen) mag alleen afgegeven worden door een gecertificeerde bedrijfsarts of arts werkzaam bij een gecertificeerde arbodienst.

Wat is de inhoud van deze keuringen?
Tijdens de chauffeurskeuringen dient een algemene vragenlijst over de gezondheid te worden ingevuld. De bedrijfsarts neemt vervolgens de lijst door en zal onderzoek verrichten naar het lichamelijk en geestelijk functioneren.
Overige aspecten in het onderzoek zijn:
• Meting van de bloeddruk, de lengte en het gewicht;
• Een oogonderzoek met en zonder bril / contactlenzen;
• Urineonderzoek op suiker.

Eventueel aanvullende onderzoeken
Op grond van de Cao dient de werkgever in het beroepsgoederen- en personenvervoer tevens periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden. Dit onderzoek richt zich op de effecten van de risico’s van het werk. De inhoud en frequentie van het onderzoek is afhankelijk van de zwaarte van de functie en wordt in overleg met een gecertificeerde bedrijfsarts of een arts werkzaam bij een gecertificeerde arbodienst vastgesteld. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek wordt dan samen met de chauffeurskeuring uitgevoerd.

Wat moet iemand meenemen naar de keuring?
• De ingevulde vragenlijst (als deze van te voren is toegezonden);
• Het formulier: “Geneeskundige Verklaring” (door de Inspectie van Verkeer en Waterstaat toegezonden);
• Een geldig legitimatiebewijs;
• Eventuele medicijnen;
• Eventuele medische gegevens.

Kosten:
De kosten voor een basis chauffeurskeuring bedragen: € 61,16 (excl. BTW) / € 74,00 (incl. BTW)

Laat u tijdig keuren!

Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West
Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30
info@bgdnw.nl

Contact

Contact

Bezig met versturen

Route

kaart is aan het laden – een ogenblik geduld aub…

Spreekuurlocaties: 52.403759, 4.985046

Locaties

Hoorn (hoofdvestiging)

Koopvaarder 1
1625 BZ Hoorn
0229 – 82 02 30


Alkmaar

Nieuw adres keuringslocatie Alkmaar:
RTC Office Alkmaar

Kamer 1.17
Jan Ligthartstraat 1, 1817 MR Alkmaar


Amsterdam

Haaksbergweg 3
1101 BP Amsterdam-Zuidoost (Bullewijk)

In Dreeftoren, locatie:
Medisch Consult (10e verdieping)