• 0

    Geen producten in je winkelmand.

Privacybeleid, disclaimer & algemene voorwaarden

Privacyverklaring

In onze branche waarin het het medisch beroepsgeheim geldt, is vertrouwelijkheid de norm. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die 25 mei 2018 van kracht ging, heeft ons ertoe gebracht hoe wij omgaan met uw privacy nog nauwkeuriger vast te leggen in ons privacybeleid. Iedere medewerker heeft dit beleid gelezen en verklaard conform dit beleid te handelen.

In de AVG staat een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan wij als Arbodienst moeten voldoen onder meer omdat wij persoonsgegevens vastleggen in cliëntendossiers. Ons privacybeleid beleidskader geeft inzicht in de persoonsgegevens die verwerkt worden alsmede de grondslagen waarop de wet is gebaseerd.

De Bedrijfsdienst Noord West verzamelt niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht. Naast het recht op informatie, hebben betrokkenen waarvan wij gegevens verzamelen het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op gegevensverwijdering en het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast is het mogelijk bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Website

Op deze website gebruiken wij functionele cookies voor het goed functioneren van de site en analytics om technische gegevens over het gebruik van onze website te analyseren. Deze gegevens zijn niet naar een individu te herleiden.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Check de privacy & disclaimer van die betreffende site om te weten hoe deze omgaat met gegevens(verzameling).

Het volledige privacybeleid is hier online te raadplegen. Mocht er iets in de wet- en regelgeving dan wel in ons beleid veranderen, dan vindt u op deze site altijd de meest recente versie van ons privacybeleid.

Disclaimer

De Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West handelt zo zorgvuldig mogelijk bij het plaatsen van content op deze website. Ondanks onze grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij niet aansprakelijk worden gehouden voor onvolledige of onjuiste informatie. Het (her)gebruik van content op onze site is dan ook op eigen risico. Wij vragen bij het overnemen van informatie van onze site om een verwijzing naar de website van Bedrijfsgezondheidsdienst Noord West en/of bronvermelding.

Algemene voorwaarden

Voor het raadplegen van onze algemene voorwaarden kunt u dit PDF bekijken. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen BGD NW en opdrachtgevers, respectie­velijk hun rechtsopvolgers.